Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership - TCO) là gì? Ví dụ về Tổng chi phí sở hữu

Tổng chi phí sở hữu

Khái niệm

Tổng chi phí sở hữu trong tiếng Anh là Total Cost of Ownership, viết tắt là TCO. 

Tổng chi phí sở hữu là tất cả chi phí liên quan đến việc mua bán, chuẩn bị, khởi động, vận hành của một sản phẩm hay một khoản đầu tư. Việc đánh giá tổng chi phí sở hữu sẽ thể hiện một bức tranh cụ thể hơn về sản phẩm giá trị của nó qua thời gian.

Khi phải cân nhắc hàng loạt các lựa chọn để đưa ra quyết định mua, người mua không chỉ nhìn vào giá trị ngắn hạn của một mặt hàng mà còn phải nhìn vào giá trị dài hạn, hay còn gọi là tổng chi phí sở hữu. Các mặt hàng được mua với tổng chi phí sở hữu thấp hơn sẽ có giá trị tốt hơn về lâu dài.

Tính chất của tổng chi phí sở hữu

Tổng chi phí sở hữu được các công ty và cá nhân xem xét khi họ tìm mua tài sản và đầu tư vào các dự án vốn. Mặc dù, những chi phí này thường được chia thành từng khoản riêng biệt trên các báo cáo tài chính, nhưng việc phân tích toàn diện về chi phí sở hữu là một việc làm phổ biến trong mọi giao dịch kinh doanh.

Các công ty sử dụng tổng chi phí sở hữu trong thời gian dài như là một khuôn mẫu để phân tích các giao dịch kinh doanh. Nhìn vào tổng chi phí sở hữu chính là một cách tiếp cận toàn diện hơn để ta đánh giá việc mua hàng từ góc độ rộng hơn. Phân tích này bao gồm cả giá mua ban đầu lẫn tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp. Mặc dù chi phí trực tiếp có thể được báo cáo một cách dễ dàng, nhưng các công ty thường tìm cách phân tích thêm tất cả các chi phí gián tiếp tiềm năng có thể có ảnh hưởng đáng kể trong việc quyết định giao dịch.

Thí dụ về Tổng chi phí sở hữu 


Một ví dụ về đầu tư kinh doanh đòi hỏi phải phân tích kĩ lưỡng về tổng chi phí sở hữu là đầu tư vào một hệ thống máy tính mới. Hệ thống máy tính sẽ có giá mua ban đầu. Chi phí bổ sung của nó thường bao gồm phần mềm mới, việc cài đặt, chi phí chuyển đổi, đào tạo nhân viên, chi phí bảo mật, lập kế hoạch khắc phục rủi ro, hỗ trợ liên tục và nâng cấp trong tương lai. Xác định được các chi phí này, công ty sẽ so sánh các ưu điểm và nhược điểm của việc mua hệ thống máy tính cũng như là lợi ích chung của nó cho công ty trong dài hạn.

Ở qui mô nhỏ hơn, các cá nhân cũng sử dụng tổng chi phí sở hữu khi đưa ra quyết định mua hàng. Mặc dù tổng chi phí sở hữu có thể bị bỏ qua, nhưng việc phân tích về nó là rất cần thiết trong việc ngăn những tổn thất không đáng có trong tương lai có thể phát sinh từ việc chỉ tập trung vào chi phí trực tiếp ngay khi mua hàng.

Trong một ví dụ khác, việc mua một chiếc xe hơi là một vấn đề so sánh chi phí. Tổng chi phí sở hữu của một chiếc xe không chỉ là giá mua mà còn là các chi phí phát sinh thông qua việc sử dụng nó, chẳng hạn như sửa chữa, bảo hiểm và nhiên liệu.

Việc phân tích tổng chi phí sở hữu có thể đặc biệt quan trọng khi so sánh một chiếc xe đã qua sử dụng với một chiếc xe đời mới. Một chiếc xe đã qua sử dụng có vẻ thực sự là một món hời lớn. Nó có thể có tổng chi phí sở hữu cao hơn một chiếc xe mới nếu chiếc xe này đã qua sử dụng và cần nhiều sự sửa chữa hơn so với chiếc xe mới có bảo hành ba năm bao toàn bộ phí sửa chữa.

Vietnambiz
(Theo Investopedia, Vilas)