Nhà thầu liên danh có được phép chuyển nhượng phần công việc của mình cho thành viên liên danh khác sau khi trúng thầu?

Trong quá trình chăm sóc khách hàng, DauThau.info nhận được một câu hỏi của khách hàng gửi về như sau: 

"Công ty tôi và một công ty khác có liên danh với nhau để tham gia một gói thầu xây dựng. Sau khi đã trúng thầu, vì một số lý do mà công ty B muốn chuyển phần công việc cho công ty tôi thực hiện. Vậy thì có vi phạm pháp luật không? Công ty B có thể chuyển nhượng cho chúng tôi thực hiện phần việc của họ hay không?" 

Với câu hỏi này, chuyên gia đấu thầu của DauThau.info - anh Son Vu trả lời như sau:

Được quy định tại Khoản 8, Điều 89, Luật Đấu thầu 2013 quy định về các hành vi BỊ CẤM trong đấu thầu như sau:

“8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.”

Như vậy, theo quy định nêu trên thì pháp luật nghiêm cấm trường hợp nhà thầu chuyển nhượng phần công việc của mình cho nhà thầu khác sau khi trúng thầu, kể cả nhà thầu liên danh. Bởi lẽ, nhà thầu liên danh tham dự gói thầu cũng với tư cách là nhà thầu chính nhưng là liên kết nhiều nhà thầu với nhau cùng thực hiện chứ không phải là các nhà thầu độc lập. Trong trường hợp này, các nhà thầu là thành viên liên danh có thể hỗ trợ nhau trong việc thực hiện thầu sau khi đã trúng thầu nhưng không được làm thay đổi nội dung mà các nhà thầu liên danh đã ký kết với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, nếu xảy ra trường hợp công ty B chỉ chuyển nhượng một phần khối lượng công việc cho công ty bạn (cụ thể là dưới 10%) hoặc 10% nhưng có giá trị không quá 50 tỷ đồng tính trên giá trị hợp đồng đã ký kết thì việc chuyển nhượng kể trên không bị pháp luật cấm. Chính vì vậy, công ty B có thể chuyển nhượng một phần công việc của họ miễn là có khối lượng dưới 10% cho công ty bạn thông qua hợp đồng chuyển nhượng và có sự đồng ý của chủ đầu tư.

Trên đây là câu trả lời của anh Son Vu - Chuyên gia đấu thầu của DauThau.info về câu hỏi “Nhà thầu có được phép chuyển nhượng phần công việc cho nhà thầu liên danh khác sau khi trúng thầu?”. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Khách hàng có thể liên hệ với DauThau.info qua hotline 0904.634.288 hoặc messenger: http://m.me/dauthau.info để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

Hồ Thị Hoa Phượng
Nguồn: dauthau.info