Doanh thu từ công nghệ thông tin gấp đôi ngành ô tô nhưng trình độ phát triển CNTT nước ta còn tụt hậu rất xa

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội hằng năm và giữa kỳ 2016-2020.

Tham gia phát biểu, Đại biểu Nguyễn Quốc Bình (Hà Nội) đã đề cập đến vấn đề cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo đại biểu Bình, công nghệ thông tin cần có chính sách nhanh, mạnh, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tạo nền tảng cho cách mạng CN 4.0 ở nước ta. Cách mạng công nghiệp 4.0 về bản chất là quá trình chuyển đổi số, là sự chuyển đổi rộng lớn về mô hình kinh doanh chuyển từ mua bán sang thuê và cung cấp dịch vụ hay gọi là nền kinh tế mà mọi thứ như là dịch vụ. Những dịch vụ như Alibaba, Amazon, Uber… là những ví dụ tiêu biểu cho kinh tế số, kinh tế chia sẻ đã giúp một nền kinh tế mà mọi thứ dịch vụ được hình thành.

"Trong cách mạng công nghiệp 4.0, CNTT trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và CNTT không và không nên coi là ngành riêng mà cần thiết được xem là yếu tố cấu thành mọi hoạt động tương tự yếu tố nhân lực, yếu tố tài chính là yếu tố cốt lõi tạo ra tăng trưởng trong nền kinh tế số", đại biểu Binh cho biết.

Theo Sách Trắng CNTT Việt Nam năm 2017, thời gian qua CNTT đã có những bước phát triển quan trọng ở cả 3 lĩnh vực: sản xuất, ứng dụng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, năm 2016, doanh thu phần cứng là 58,83 tỷ USD, tương ứng 88%; công nghiệp phần mềm và nội dung số là 3,77 tỷ USD, tương đương 5,58% và nền dịch vụ công nghệ thông tin là 5,07 tỷ USD, tương đương 6,42%. So với ngành công nghiệp ô tô được coi là ngành rất nóng của năm 2016 tổng doanh thu là 3,7 tỷ USD thì ngành CNTT có doanh thu gấp khoảng 2 lần ngành công nghiệp ô tô.

xây dựng thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các dịch vụ thông minh...

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội hằng năm và giữa kỳ 2016-2020.

Tham gia phát biểu, Đại biểu Nguyễn Quốc Bình (Hà Nội) đã đề cập đến vấn đề cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo đại biểu Bình, công nghệ thông tin cần có chính sách nhanh, mạnh, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tạo nền tảng cho cách mạng CN 4.0 ở nước ta. Cách mạng công nghiệp 4.0 về bản chất là quá trình chuyển đổi số, là sự chuyển đổi rộng lớn về mô hình kinh doanh chuyển từ mua bán sang thuê và cung cấp dịch vụ hay gọi là nền kinh tế mà mọi thứ như là dịch vụ. Những dịch vụ như Alibaba, Amazon, Uber… là những ví dụ tiêu biểu cho kinh tế số, kinh tế chia sẻ đã giúp một nền kinh tế mà mọi thứ dịch vụ được hình thành.

"Trong cách mạng công nghiệp 4.0, CNTT trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và CNTT không và không nên coi là ngành riêng mà cần thiết được xem là yếu tố cấu thành mọi hoạt động tương tự yếu tố nhân lực, yếu tố tài chính là yếu tố cốt lõi tạo ra tăng trưởng trong nền kinh tế số", đại biểu Binh cho biết.

Theo Sách Trắng CNTT Việt Nam năm 2017, thời gian qua CNTT đã có những bước phát triển quan trọng ở cả 3 lĩnh vực: sản xuất, ứng dụng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, năm 2016, doanh thu phần cứng là 58,83 tỷ USD, tương ứng 88%; công nghiệp phần mềm và nội dung số là 3,77 tỷ USD, tương đương 5,58% và nền dịch vụ công nghệ thông tin là 5,07 tỷ USD, tương đương 6,42%. So với ngành công nghiệp ô tô được coi là ngành rất nóng của năm 2016 tổng doanh thu là 3,7 tỷ USD thì ngành CNTT có doanh thu gấp khoảng 2 lần ngành công nghiệp ô tô.

Mặc dù vậy so với trình độ phát triển CNTT của thế giới CNTT nước ta đang ở tụt hậu rất xa và chưa được tích hợp nhuần nhuyễn vào các hoạt động kinh tế xã hội hay trong điều hành chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình cho rằng, để phát triển công nghiệp 4.0, trước hết cần nhận thức đúng về yêu cầu chuyển đổi số. Do đó, Chính phủ nên nhanh chóng đưa ra danh sách các tài sản số quốc gia cần được xây dựng, hướng đến xây dựng thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các dịch vụ thông minh...Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều chỉnh những việc chưa đúng, chưa đầy đủ về công nghệ thông tin

Ông Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hạ tầng số quốc gia và tài sản số quốc gia. Trong hạ tầng số quốc gia, hạ tầng dữ liệu là quan trọng nhất, phải có chính sách mở cửa, chia sẻ dữ liệu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân có thể sử dụng.

"Phải tạo lập Việt Nam số, xã hội số để người dân trở thành công dân số", đại biểu Binh kết luận.

Ngọc Anh
Theo Nhịp sống kinh tế