Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam

Submitted by admin on T7, 09/04/2021 - 21:48
Việt Nam đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong năm 2020, tuy nhiên Việt Nam còn cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết khoảng cách phát triển kỹ năng số. Việc này nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại trong quá trình theo đuổi các thành tựu kinh tế kỹ thuật số của quốc gia.
Category
Ngày ban hành
Loại văn bản
Báo cáo
Lĩnh vực
Phát triển doanh nghiệp
Cấp ban hành
UBND cấp tỉnh, thành phố
Số văn bản
CDS09042021
Mã văn bản
CDS09042021