TCVN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM

Submitted by admin on T7, 08/07/2021 - 22:29

 

Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN-xxx:2009 "Quy trình đánh giá sản phẩm phần mềm (Các phép đánh giá chất lượng trong)" được xây dựng trên cơ sở chấp thuận hướng dẫn đánh giá sản phẩm phần mềm theo ISO-14598 phần 1, phần 2 và phần 3.

Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN-xxx:2009 "Quy trình đánh giá sản phẩm phần mềm (Các phép đánh giá chất lượng trong) - Tiêu chuẩn kỹ thuật" do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT) biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số ...

 

Category
Ngày ban hành
Loại văn bản
Ấn phẩm
Lĩnh vực
Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Cấp ban hành
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số văn bản
TCVN-CNTT-QTCL
Mã văn bản
TCVN-CNTT-QTCL