Hợp đồng vốn cộng lời (Cost-plus contract) là gì? Đặc điểm của hợp đồng vốn cộng lời 09:42 | 19/03/2020 Chia sẻ

Khái niệm

Hợp đồng vốn cộng lời trong tiếng Anh là Cost-plus contract.

Hợp đồng vốn cộng lời là một thoả thuận hoàn trả cho các công ty các chi phí cộng với một khoản lợi nhuận cụ thể, thường được ghi dưới dạng phần trăm của giá đầy đủ của hợp đồng. Hợp đồng vốn cộng lời cũng được gọi là hợp đồng hoàn trả chi phí trong giới kinh doanh.

Hợp đồng vốn cộng lời là một hình thức chia sẻ rủi ro cho 2 bên, tuy vậy nhà thầu có ít rủi ro hơn so với bên A.

Hợp đồng này trái ngược với các hợp đồng chi phí cố định, trong đó hai bên đồng ý với một chi phí cụ thể bất kể các chi phí phát sinh của nhà thầu.

Hợp đồng vốn cộng lời chủ yếu được sử dụng nhằm cho phép người mua xác định rủi ro thành công của hợp đồng từ nhà thầu. Vì vậy nên khi soạn thảo, nhà thầu thường mặc đinh rằng nhà thầu sẽ thực hiện theo lời hứa của mình, và hứa sẽ chi thêm tiền để nhà thầu có thể kiếm thêm lợi nhuận.

Đặc điểm của Hợp đồng vốn cộng lời

Hợp đồng vốn cộng lời được soạn thảo để các nhà thầu có thể được hoàn trả cho hầu hết mọi chi phí phát sinh trong một dự án. Hợp đồng vốn cộng lời trả cho bên xây dựng các chi phí trực tiếp và gián tiếp và các chi phí chung. Tất cả chi phí đều phải được nhà thầu chứng minh bởi hoá đơn.

Một số hợp đồng có thể giới hạn số tiền bồi hoàn, vì vậy không phải mọi chi phí đều có thể được chi trả. Điều này đặc biệt đúng nếu nhà thầu mắc lỗi trong quá trình thực hiện dự án hoặc bị phát hiện bất cẩn trong bất kì phần nào của công trình.

Hợp đồng cũng cho phép nhà thầu thu một số tiền nhất định trên số tiền được hoàn trả, vậy nên nhà thầu có thể kiếm được lợi nhuận từ đó – đó chính là ý nghĩa của "lời" trong tên loại hợp đồng này.

Các loại hợp đồng vốn cộng lời

Hợp đồng vốn cộng lời có thể được phân thành 4 loại khác nhau. Tất cả đều cho phép hoàn trả chi phí cũng như một khoản tiền bổ sung lợi nhuận:

- Hợp đồng vốn cộng lời phần thưởng cho phép nhà thầu được trả một khoản phí cho việc thực hiện công việc hiệu quả

- Hợp đồng vốn cộng lời phí cố định thanh toán các chi phí trực tiếp và gián tiếp, ngoài một khoản phí cố định

- Hợp đồng vốn cộng lời chỉ tiêu: khi nhà thầu được trả phí nếu hiệu suất của họ đáp ứng yêu cầu hoặc vượt quá mong đợi

- Hợp đồng vốn cộng lời phần trăm chi phí: cho phép số tiền bồi hoàn tăng lên nếu chi phí của nhà thầu tăng lên.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Hợp đồng vốn cộng lời

Ưu điểm của việc sử dụng các loại hợp đồng này bao gồm:

- Chúng loại bỏ rủi ro cho các nhà thầu

- Chúng cho phép chuyển sự tập trung từ chi phí tổng thể sang chất lượng công việc thực hiên.

- Chúng chi trả cho tất cả các chi phí liên quan đến dự án nhằm loại bỏ trường hợp bất ngờ (còn gọi là chi phí dự phòng - buffer).

Mặt khác, loại hợp đồng này còn có tác dụng như sau:

- Chúng có thể khiến cho chi phí cuối cùng được xác định tự do bởi vi các chi phí này không thể được xác định trước.

- Chúng có thể kéo dài thời gian thực hiện của dự án

Ví dụ về cách thức hoạt động của Hợp đồng vốn cộng lời

Giả sử Công ty xây dựng ABC có hợp đồng xây dựng toà nhà văn phòng trị giá 20 triệu đô la, và thoả thuận nêu rõ ràng rằng chi phí không thể vượt qua 22 triệu đô la. Lợi nhuận của ABC là 15% trên toàn bộ hợp đồng với giá 3 triệu đô la, và công ty xây dựng đủ điều kiện nhận phí ưu đãi nếu dự án hoàn thành trong vòng chín tháng.

ABC phải nộp biên lai cho tất cả các chi phí và khách hàng sẽ kiểm tra tại công trình để xác minh rằng các thành phần cụ thể đều đã được hoàn thành, như hệ thống ống nước, điện, v.v. Hợp đồng cho phép ABC chịu các chi phí trực tiếp như vật liệu, nhân công và các chi phí phát sinh để thuê nhà thầu phụ. ABC cũng có thể nộp các hoá đơn chi phí gián tiếp, hoặc chi phí chung bao gồm bảo hiểm, bảo mật và an ninh. Hợp đồng nêu rõ ràng chi phí chung được tính ở mức 50$/giờ lao động.

Lưu ý đặc biệt

Tỉ lệ hoàn thành trong hợp đồng vốn cộng lời sử dụng tỉ lệ phần trăm của quá trình hoàn thành để tính toán lợi nhuận và gửi hoá đơn cho khách hàng, và hợp đồng cung cấp tỉ lệ phần trăm cụ thể để thanh toán.

Giả sử, ví dụ, ABC có thể lập hoá đơn cho 20% giá hợp đồng đầy đủ sau khi 20% nguyên liệu được mua và khách hàng xác minh được là đã hoàn thành cơ bản công việc. Tại thời điểm đó, ABC gửi hoá đơn cho 20% hợp đồng trị giá 20 triệu đô la ở mức 4 triệu đô la và ghi nhận 20% lợi nhuận của công ty, tức 600.000$, vào báo cáo tài chính.

(Theo Investopedia)
Vietnambiz

Blog Category