[INFOGRAPHIC] 32 Thiên kiến nhận thức làm sai lệch quyết định của bạn (Phần I)

Thiên kiến nhận thức là một sai sót có tính hệ thống trong nhận thức một người do ở trong môi trường nhất định, gây ảnh hưởng lớn đến tính chính xác của việc ra quyết định. Đó là khi chúng ta chỉ để tâm đến những thông tin khớp với hoặc ủng hộ những niềm tin sẵn có của ta mà xem nhẹ hoặc phớt lờ đi những thông tin không khớp / mâu thuẫn với những niềm tin này.

Chúng ta vẫn thường có nhiều hoài nghi về các phát biểu tri thức. Và đó là khi chúng ta giả định rằng bộ não của chúng ta hoạt động bình thường. Nhưng trên thực tế, chúng ta hay mắc phải những lỗi mang tính hệ thống trong tư duy. Những lỗi này rất khó để nhận ra chứ chưa nói đến việc sửa chữa chúng. Những lỗi như thế này được gọi là thiên kiến nhận thức (coginitive bias). Chúng có thể kiến chúng ta đưa ra những kết luận quá sớm hoặc sai lầm.

MBA Andrews đã thống kê và tập hợp Infographic bên dưới nói về “32 Thiên kiến nhận thức” phổ biến nhất có thể ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định của bạn. Dù xác định xem nguyên nhân vì sao lại có những thiên lệch như vậy không phải là chuyện dễ dàng nhưng nhận biết được nó có thể sẽ giúp bạn kiểm soát chúng trong tương lai.

Thiên kiến mỏ neo

Thói quen có sẵn

Hiệu ứng đoàn tầu

Thiên kiến điểm mù

Thiên kiến xác nhận

Ảo giác phân nhóm

Ảo tưởng tính hợp lý

Thiên kiến thông tin

Thiên kiến tiêu cực

Hiệu ứng đà điểu

Quá tự tin

Thiên kiến kết quả

Thiên kiến ủng hộ sự lựa chọn

Hiệu ứng giả dược

Thiên kiến ủng hộ sự đổi mới

Thiên kiến hối hận

Thiên kiến bảo thủ

Thiên kiến tự kỷ

Khoảng trống thấu cảm nóng lạnh

Thiên kiến quen thuộc

Design: Team MBA Andrews

Nguồn tham khảo: Business Insider, Tinh tế, Vaway, Thedecision lab, Verywellmind, Spiderum, Jeremysaid

Xem tiếp32 Thiên kiến nhận thức làm sai lệch quyết định của bạn (Phần II)

Blog Category