Documents

Tên văn bản Danh mục Loại văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Mã văn bản Số văn bản
Vận Hành Tinh Gọn (Running Lean) - Bộ Công Cụ Chiến Lược Dành Cho Start-ups (Running Lean) Ấn phẩm Phát triển doanh nghiệp AlphaBooks Alpha Books
Case Study về quản trị dự án phần mềm Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Câu chuyện thành công: Ferrari chuyển đổi số nhờ hiện đại hóa hệ thống với giải pháp ERP Info Ấn phẩm Ấn phẩm Khoa học kỹ thuật, công nghệ ERP-2022 ERP-2022
Giải pháp Chuyển đổi số, ERP phù hợp nhất cho Doanh nghiệp Việt Nam Ấn phẩm Ấn phẩm Phát triển doanh nghiệp
Những câu chuyện về Chuyển đổi số Ấn phẩm Ấn phẩm Phát triển doanh nghiệp CDS1121 CDS1121
Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam Ấn phẩm Báo cáo Phát triển doanh nghiệp CDS09042021 CDS09042021
TCVN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM Ấn phẩm Ấn phẩm Khoa học kỹ thuật, công nghệ TCVN-CNTT-QTCL TCVN-CNTT-QTCL
Salami tactics and the implementation of large-scale public projects Ấn phẩm Ấn phẩm Giáo dục - Đào tạo
Tóm tắt sách "Từ tốt đến VĨ ĐẠI" – JIM COLLINS Ấn phẩm Ấn phẩm Phát triển doanh nghiệp TTDVD21 TTDVD21
Tìm hiểu và phân tích mô hình kế toán tinh gọn trong các Doanh nghiệp hiện nay Ấn phẩm Ấn phẩm Phát triển doanh nghiệp
Kỹ năng giao tiếp - mô hình giao tiếp cơ bản Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Phát triển doanh nghiệp
Giáo trình thu thập yêu cầu phần mềm Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Khảo sát về Tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Báo cáo Báo cáo Giáo dục - Đào tạo
Định nghĩa lại tương lai của công việc Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Phát triển doanh nghiệp
Tài liệu mô hình hoá nghiệp vụ Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Khoa học kỹ thuật, công nghệ C02172020 N02172020
Quản lý dự án phần mềm trong thực tiễn Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Khoa học kỹ thuật, công nghệ C07072020 N07072020
Chiến lược đại dương xanh Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Phát triển doanh nghiệp C01072020 N01072020
Hệ thống quản trị chất lượng Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Khoa học kỹ thuật, công nghệ HTQTCL01 HTQTCL01
Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan Văn bản pháp luật Kế hoạch Tài chính kế hoạch 5713/KH-UBND 5713/KH-UBND
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Văn bản pháp luật Chỉ thị Phát triển doanh nghiệp 5714/KH-UBND 5714/KH-UBND