Case Study về quản trị dự án phần mềm

Submitted by admin on T4, 05/18/2022 - 21:18

Case Study về quản trị dự án phần mềm.

Công ty sản xuất và phân phối các sản phẩm đồ thể thao trượt tuyết RMO quyết định dự án xây dựng phần mềm triển khai bán hàng qua mạng qua thư điện tử và điện thoại. Hiện tại công ty không biết bắt đầu từ đâu? Các quá trình triển khai như thế nào? Các vấn đề như chất lượng, kiểm thử, quản lý các rủi ro, các thay đổi, quản lý cấu hình … là các yếu tố quan trọng cho sự thành công của dự án. Các nguyên lý quản lý dự án phần mềm trong bài này là kim chỉ nam cho các hoạt động của dự án.

Loại văn bản
Ấn phẩm
Lĩnh vực
Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Cấp ban hành
Hà Nội