TIÊU ĐIỂM

Một cây sậy có thể bẻ cong thân mình để chống chọi với bão tố, trong khi cây sồi to lớn lại có thể bị quật đổ. Một mạng nhện có thể chống chọi…
Một cây sậy có thể bẻ cong thân mình để chống chọi với bão tố, trong khi cây sồi to lớn lại có thể bị quật đổ. Một mạng nhện có thể chống chọi được…
Ngày hôm nay, có thể Bill Gates không còn giữ vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới nhưng con người, cách sống và những câu nói của ông vẫn không ngừng…

Tin ảnh

TIGO mang đến cho bạn giải pháp toàn diện về quản lý phòng Gym, một phiên bản CRM kết hợp với…

Tính kiên nhẫn tăng “chất lượng”…

Tư liệu

Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Mã văn bản Số văn bản
Vận Hành Tinh Gọn (Running Lean) - Bộ Công Cụ Chiến Lược Dành Cho Start-ups (Running Lean) Phát triển doanh nghiệp AlphaBooks Alpha Books
Case Study về quản trị dự án phần mềm Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Câu chuyện thành công: Ferrari chuyển đổi số nhờ hiện đại hóa hệ thống với giải pháp ERP Info Khoa học kỹ thuật, công nghệ ERP-2022 ERP-2022
Giải pháp Chuyển đổi số, ERP phù hợp nhất cho Doanh nghiệp Việt Nam Phát triển doanh nghiệp
Những câu chuyện về Chuyển đổi số Phát triển doanh nghiệp CDS1121 CDS1121
Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam Phát triển doanh nghiệp CDS09042021 CDS09042021
TCVN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM Khoa học kỹ thuật, công nghệ TCVN-CNTT-QTCL TCVN-CNTT-QTCL
Tóm tắt sách "Từ tốt đến VĨ ĐẠI" – JIM COLLINS Phát triển doanh nghiệp TTDVD21 TTDVD21
Tìm hiểu và phân tích mô hình kế toán tinh gọn trong các Doanh nghiệp hiện nay Phát triển doanh nghiệp
Kỹ năng giao tiếp - mô hình giao tiếp cơ bản Phát triển doanh nghiệp
Giáo trình thu thập yêu cầu phần mềm Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Khảo sát về Tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Giáo dục - Đào tạo
Định nghĩa lại tương lai của công việc Phát triển doanh nghiệp
Tài liệu mô hình hoá nghiệp vụ Khoa học kỹ thuật, công nghệ C02172020 N02172020
Quản lý dự án phần mềm trong thực tiễn Khoa học kỹ thuật, công nghệ C07072020 N07072020
Chiến lược đại dương xanh Phát triển doanh nghiệp C01072020 N01072020
Hệ thống quản trị chất lượng Khoa học kỹ thuật, công nghệ HTQTCL01 HTQTCL01
Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan Tài chính kế hoạch 5713/KH-UBND 5713/KH-UBND
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Phát triển doanh nghiệp 5714/KH-UBND 5714/KH-UBND