Định nghĩa lại tương lai của công việc

Submitted by admin on T4, 08/19/2020 - 11:32

[Deloitte] 3 vấn đề doanh nghiệp cần tổ chức lại trong tương lai

Phân tích chi tiết từ tập đoàn Deloitte, cung cấp bức tranh toàn cảnh và hướng dẫn hành động cụ thể cho chủ doanh nghiệp

Trong tương lai khi robot, AI, nguồn lực nhân sự mở ngày càng phát triển, việc làm đang được tái tạo tạo ra lực lượng lao động gia tăng. Đã đến lúc doanh nghiệp phải xem xét lại cách tổ chức công việc và sử dụng nguồn nhân lực làm việc để thích nghi với sự phát triển trong tương lai.

Có ba vấn đề ảnh hưởng tới doanh nghiệp Deloitte đề cập bao gồm:

1. Công việc (Work) - Công việc nào có thể tự động hóa ?

- Máy móc sẽ đảm nhiệm các quy trình sản xuất, những tác vụ lặp đi lặp lại sẽ được thay thế. Con người tự phải "nâng cấp" trình độ lên level mới về các kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, lắng nghe và thiết kế thay vì chỉ hoàn thành nhiệm vụ như trước đây.

- Con người và máy móc là sự kết hợp giữa công nghệ với kỹ năng chuyên môn cao trong giải thích và dịch vụ.

- Doanh nghiệp phải thay đổi cách nhìn nhận về công việc và đào tạo lực lượng lao động phát triển để có thể đảm nhận những vai trò và nhiệm vụ mới.

2. Lực lượng lao động (Workforce) - Ai là người làm việc này ?

- Nguồn lực lao động ngoài xã hội tăng, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm nhân sự thay vì duy trì hình thức tuyển dụng truyền thống (tuyển vào, đào tạo, giữ chân)

Doanh nghiệp bây giờ có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm nhân sự, từ việc tuyển dụng nhân sự toàn thời gian như truyền thống đến việc sử dụng các dịch vụ thuê bên ngoài, các đơn vị làm về tuyển dụng, nhân sự thời vụ và các nguồn tìm kiếm thông tin, cộng đồng khác.

Nguồn lực lượng lao động này luôn có sẵn để giải quyết các vấn đề, hoàn thành công việc và giúp các nhà lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Nhân sự thay thế đang tăng lên về số lượng. 

Tại Mỹ, 35% lực lượng lao động đang làm việc bổ sung, tạm thời, dự án hoặc theo hợp đồng. 

- Doanh nghiệp cần xem xét về vai trò của nhân sự khi kết hợp họ với máy móc và sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với công việc để tận dụng sức sáng tạo, niềm đam mê và toàn bộ kỹ năng họ có.

- Xem xét lại mô hình năng lực, kết hợp khéo lẽo giữa nhu cầu và kỹ năng của người lao động với nhu cầu công việc của doanh nghiệp.

- Lựa chọn nhân sự có kinh nghiệm và thu hút lực lượng lao động của tương lai vào các mối quan hệ lâu dài, lãnh đạo doanh nghiệp làm việc theo hình thức mới.

- Mô hình quản trị tài năng mới: Tìm kiếm - Lựa chọn - Tương tác thay thế mô hình truyền thống: Thu hút, Phát triển và Giữ chân như hiện nay.

Từ lâu, các doanh nghiệp thường nghĩ về quản trị tài năng là thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài đặt lên hàng đầu. Khi sắp xếp công việc thay thế mới xuất hiện, mô hình đó sẽ thay đổi sang:

  • Tìm kiếm: Làm thế nào để bạn có thể khai thác khả năng, kỹ năng trong toàn doanh nghiệp và hệ sinh thái một cách rộng lớn hơn? Điều này bao gồm tìm nguồn cung ứng từ các thị trường tài năng bên trong và bên ngoài, tận dụng và huy động nhân tài theo bảng tiêu chí đề ra.
  • Lựa chọn Làm thế nào để bạn cung cấp cho nhân viên - hệ sinh thái tài năng - và các đội nhóm với phạm vi phát triển rộng nhất và có ý nghĩa nhất? Điều này bao gồm kinh nghiệm làm việc được đúc kết theo thời gian làm việc, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của họ.
  • Tương tác. Làm thế nào để bạn tương tác và hỗ trợ lực lượng lao động, nhóm kinh doanh và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đối tác ? Điều này bao gồm nhiều yếu tố: bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo, đội nhóm kinh doanh, cung cấp những hiểu biết để cải thiện năng suất và tác động trong khi tận dụng những cách thức làm việc, làm việc nhóm mới.

3. Nơi làm việc (Workplace) - Công việc được hoàn thành ở đâu ?

- Sắp xếp lại môi trường làm việc, chuyển dịch từ truyền thống tới online

- Thay đổi môi trường làm việc vật lý để tạo ra sự gần gũi trong nội bộ công ty chứ không phải để giảm chi phí văn phòng.

- Phải tạo ra văn hóa nơi làm việc được kết nối chặt chẽ bởi sự đổi mới và kết quả kinh doanh. Khi các nhóm làm việc có sự chia rẽ hay phân tách, lúc này doanh nghiệp cần phải suy nghĩ lại về cách thúc đẩy cả văn hóa và kết nối nhóm.

Loại văn bản
Ấn phẩm
Lĩnh vực
Phát triển doanh nghiệp
Cấp ban hành
Liên tịch