Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Submitted by admin on T7, 04/04/2020 - 16:42

Người ký : Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

Trích yếu : Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ngày ban hành
Loại văn bản
Chỉ thị
Lĩnh vực
Phát triển doanh nghiệp
Cấp ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Số văn bản
5714/KH-UBND
Mã văn bản
5714/KH-UBND