Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan

Submitted by admin on T7, 04/04/2020 - 22:47

Người ký : Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng TCHQ, Bộ Tài chính

Trích yếu : Quyết định số 2736/QĐ-TCHQ ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan

Ngày ban hành
Loại văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Tài chính kế hoạch
Cấp ban hành
Tỉnh/Thành phố
Số văn bản
5713/KH-UBND
Mã văn bản
5713/KH-UBND