Hệ thống quản trị chất lượng

Submitted by admin on T5, 06/11/2020 - 11:44

Tài liệu đào tạo về các tình huống quản lý chất lượng. Đối tương: cán bộ cấp chuyên viên bậc cao.

Loại văn bản
Ấn phẩm
Lĩnh vực
Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Cấp ban hành
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số văn bản
HTQTCL01
Mã văn bản
HTQTCL01

Comments