Giải pháp toàn diện quản lý phòng gym TGYM-CRM

Submitted by admin on T6, 02/19/2021 - 14:30

TIGO mang đến cho bạn giải pháp toàn diện về quản lý phòng Gym, một phiên bản CRM kết hợp với Cổng thông tin điện từ (Portal) dành cho khách hàng muốn tương tác với phòng Gym và theo dõi thông tin luyện tập của mình mà không cần phải ghi chép hay nhớ lại.

1.    Quản lý khách hàng

· Nhập thông tin khách hàng (bao gồm nhập lần lượt trên Web, app và nhập 1 danh sách từ Excel)

· Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng (follow-up)

· Lưu lịch sử chăm sóc khách hàng

· Lưu lại các ghi chú với khách hàng

· Chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

2.    Quản lý thanh toán

2.1. Quản lý thanh toán trọn gói (theo thẻ thành viên)

Hệ thống cho phép thanh toán đầy đủ một lúc hoặc trả góp nhiều đợt cho đến khi kết thúc khoá học. Tất cả các thanh toán đều được in hoá đơn.

2.2. Quản lý thanh toán hàng tháng

Hệ thống cho phép khách hàng thanh toán theo từng đợt (thường là hàng tháng), mỗi đợt thanh toán có thời hạn thanh toán cụ thể.

· Cập nhật thông tin thanh toán

· Tìm kiếm khách hàng còn nợ, khách hàng đã thanh toán hết…

· Tra cứu lịch sử thanh toán

· Nhắc thông báo các khoản thanh toán đến hạn.
 

3.    Module quản lý lớp dành cho giáo viên

3.1. Quản lý các bài tập

Giáo viên sẽ phân các bài tập cho học viên, xây dựng khung các kết quả kiểm tra dựa trên các mẫu có sẵn của trung tâm (thí dụ: mục tiêu cụ thể đạt được về cân nặng, chiều cao, ngực, eo, đùi… hoặc tỷ lệ phần trăm giảm béo).

Quy trình giao bài tập như sau:

· Chọn một học viên

· Xây dựng bài tập theo ngày.

· Chọn các hoạt động cho bài tập, cùng với cường độ tập

· Ghi chú cụ thể cho bài tập.

· Xây dựng các mục tiêu và kết quả cần đạt được cho học viên.

 

3.2. Theo dõi sự tiến bộ của học viên

· Chọn một học viên

· Chọn một ngày từ lịch học.

· Xem danh sách kết quả đạt được cùng các mục tiêu.

3.3. Quản lý số buổi tập

Giáo viên chủ nhiệm lớp tập sẽ đăng nhập hệ thống và nhập thông tin có mặt/vắng mặt của các thành viên trong lớp mình.

4.    Quản lý thành viên trung tâm

· Tạo lớp và quản lý các lớp đang học, các lớp đang book.

· Tạo nhóm kết nối các học viên

· Chuyển đổi thẻ thành viên Membership (Regular, Silver, Gold, Platimum)
 

5.    Quản lý thu chi (kế toán nội bộ)

· Tạo lập hoá đơn cho khách

· Quản lý các hoạt động chi trong trung tâm (thí dụ thanh toán máy móc cho nhà cung cấp)

· Quản lý thu nhập từ các hoạt động khác nhau (thí dụ thanh lý, cho thuê không gian, cho thuê máy móc…)
 

6.    Quản lý công việc trung tâm

· Tạo công việc cùng các deadline

· Nhắc thông báo khi công việc đến hạn.

· Theo dõi công việc (follow-up)
 

7.     Quản lý sự kiện

· Nhập sự kiện cho lớp hoặc trung tâm

· Tra cứu sự kiện trên lịch trang chủ

· Thông báo sự kiện sắp diễn ra.
 

8.    Quản lý nhiều chi nhánh, cơ sở

Người quản lý cao nhất (Super-Admin, Director) có thể xem thông tin tổng hợp (doanh thu, thống kê nhanh…) tại mỗi cơ sở. Tuy nhiên tính năng này chưa cần thiết trong version 1.0

 

9.    Học viên đăng nhập hệ thống

Học viên được cấp tài khoản đăng nhập riêng để có thể xem các thông tin sau:

· Bài tập và lịch tập

· Các hoạt động tập, các mục tiêu và kết quả cần đạt được.

· Lịch thực hiện hoạt động dinh dưỡng

· Thông tin thẻ thành viên

· Lịch sử thanh toán

· Các thông báo của trung tâm và của giáo viên.

10.           Tiện ích hệ thống

· Tạo tài khoản học viên

· Phân quyền chi tiết cho thành viên hệ thống.

· Gửi thông báo cho các thành viên cho lớp tập ABC qua email và SMS

· Marketing qua SMS và email

· Cập nhật thông tin về lời khuyên dinh dưỡng, chế độ tập.

· Bán các sản phẩm gym tại trung tâm

· Quản lý tài sản trung tâm

11.Báo cáo thống kê (Dashboard)
Người quản lý trung tâm – Xem báo cáo doanh thu:

· Thống kê nhanh tổng doanh thu

· Thống kê nhanh doanh thu tuần trước.

· Thống kê nhanh doanh thu hàng tháng.

Người quản lý trung tâm – Xem báo cáo thông tin chuyển đổi đơn hàng (CRM):

· Tổng số khách hàng

· Số khách hàng mới trong tháng (hiện tại)

· Số khách đến tìm hiểu dịch vụ (visitors)

Người quản lý trung tâm – Xem báo cáo chuyên cần của nhân viên trung tâm.

Quản lý lớp – Chỉ xem báo cáo điểm danh thành viên

Học viên – Chỉ xem lịch sử các kết quả và thành tích đạt được của bản thân.

Trang đăng nhập

Trang đăng nhập

GymMaster - giải pháp phần mềm điều hành toàn diện phòng Gym

GymMaster - giải pháp phần mềm điều hành toàn diện phòng Gym

Trang điều khiển trung tâm (Dashboard)

Trang điều khiển trung tâm (Dashboard)

Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

Tạo hồ sơ tài khoản nhân viên phòng Gym

Tạo hồ sơ tài khoản nhân viên phòng Gym

Danh sách nhân viên phòng Gym

Danh sách nhân viên phòng Gym